On 12 March 2020, Chambers and Partners published its 2020 edition of the European guide.

Author: Roxana Ionescu and Madalina Bucur

NNDKP announced today the 2020 class of promotions.

La data de 25 mai 2018, Consiliul pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) a adoptat amendamentele la Directiva privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (denumită colocvial DAC 6) în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la tranzacțiile transfrontaliere care fac obiectul raportării.

Page 4 of 4 1 2 3 4

Sitemap | Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookies Policy | Update your cookies consent

Copyright © 2009-2018 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen SCA. All Rights Reserved.