NNDKP CELF Alert no. 2/2020 – DAC 6 – Privire comparativă la nivelul UE

Print Friendly, PDF & Email

La data de 25 mai 2018, Consiliul pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) a adoptat amendamentele la Directiva privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (denumită colocvial DAC 6) în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la tranzacțiile transfrontaliere care fac obiectul raportării.

De regulă, DAC 6 impune intermediarilor UE să depună informațiile cu privire la tranzacțiile transfrontaliere care fac obiectul raportării la autoritățile fiscale din țara acestora. În cazul în care nu este implicat niciun intermediar din UE sau intermediarul invocă privilegiul secretului profesional legal, obligația va reveni contribuabilului din UE. Nerespectarea acestei cerințe va conduce la aplicarea de sancțiuni, care vor fi stabilite de statele membre în mod individual.

DAC 6 va fi transpusă de fiecare stat membru în legile naționale până la sfârșitul anului 2019 și prima raportare are scadența la data de 31 august 2020, primul schimb trimestrial de informații având loc la data de 30 octombrie 2020.

Cu toate că DAC 6 propune un cadru normativ uniform de dezvăluire obligatorie a informațiilor, se poate anticipa că implementarea la nivel național va conduce la un set neuniform de reguli, care presupune o coordonare adecvată a intermediarilor implicați.

La nivelul jurisdicțiilor europene vizate de DAC6, situația transpunerii acesteia este cea descrisă în broșura pregătită de membrii NNDKP CELF și care poate fi accesată AICI.

Sitemap | Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookies Policy | Update your cookies consent

Copyright © 2009-2024 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen SCA. All Rights Reserved.