The impact of competition rules in public procurement procedures
Impactul regulilor de concurență în procedurile de achiziție publică

    Your contact details are required in order to allow us to inform you promptly on any potential last minute changes regarding the logistics of the seminar (e.g., change of location, starting hour etc.).

    Datele de contact sunt necesare pentru a ne asigura ca va vom putea informa prompt cu privire la eventuale modificari aparute in aspectele logistice ale evenimentului (cum a fi fi modificare locatie, ora de incepere etc.).