Data ultimei actualizări: iunie 2021

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă unul dintre angajamentele fundamentale ale NNDKP Societate Civilă de Avocați, NNDKP Consultanță Fiscală SRL, NNDKP IP SRL și Legal Play SRL (denumite în continuare „NNDKP” sau „Societatea”).

Astfel, NNDKP acționează cu cea mai mare diligență atunci când prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD”). Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special, prin referire la un element de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială a acesteia.

Prezenta politică are ca obiect confidențialitatea datelor cu caracter personal ale clienților, partenerilor de afaceri ai NNDKP, precum și ale altor persoane care contactează sau vizitează NNDKP și ale reprezentanților acestora, potențialilor angajați, persoanelor care participă la stagii de pregătire sau la evenimente organizate de sau cu implicarea NNDKP sau ale asociaților și se aplică datelor colectate prin intermediul paginii noastre de internet, www.nndkp.com, precum și altor date cu caracter personal pe care le colectăm prin serviciul e-mail sau alte contacte offline sau în contextul unor evenimente organizate de sau cu implicarea NNDKP. Politica privind confidențialitatea datelor cu caracter personal descrie:

 • scopurile pentru care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • temeiurile de prelucrare pe care se întemeiază aceste scopuri;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și pe care le prelucrăm;
 • durata procesului de prelucrare a acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și maniera în care puteți să vă exercitați aceste drepturi;
 • persoanele către care este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.
SCOPURILE, TEMEIURILE DE PRELUCRARE ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

În contextul interacțiunii dumneavoastră cu NNDKP, dumneavoastră, în calitate de persoană fizică, puteți face obiectul activităților de prelucrare a datelor pe care le derulăm. Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în următoarele cazuri:

 • 1. În cazul în care sunteți client sau potențial client al NNDKP

  Activitate Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare
  Furnizarea serviciilor de consultanță solicitate în domeniul juridic, fiscal și al proprietății intelectuale  Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante în scopul pregătirii și furnizării serviciilor solicitate. De exemplu, poate fi necesar să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante pentru dosarul dumneavoastră în scopul întocmirii materialelor necesare în cadrul procedurilor judiciare și de arbitraj. În acest caz, temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de executarea contractului nostru.
  Comunicarea cu dumneavoastră Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat. Date de contact. De asemenea, și în acest caz, temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de executarea contractului nostru.
  Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei de avocat Putem prelucra anumite date cu caracter personal în contextul furnizării serviciilor, în baza obligațiilor legale sau obligațiilor impuse NNDKP prin statutul care guvernează profesia de avocat (de ex., o obligație de cunoaștere a clientelei). Categoriile de date prelucrate în contextul interacțiunii noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor. În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de obligația legală.
  Trimiterea notelor informative privind aspecte de natură juridică, fiscală și din domeniul proprietății intelectuale De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact în scopul de a vă trimite, în format electronic, notele noastre informative specializate cu privire la modificările intervenite la nivelul legislației, jurisprudenței și practicii autorităților, dar numai dacă v-ați abonat, și, prin urmare, v-ați dat acordul în mod expres cu privire la această prelucrare. Categoriile de date prelucrate în contextul interacțiunii noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct. În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de consimțământul dumneavoastră expres.

  Vă puteți retrage acordul în orice moment exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi note informative în viitor, făcând clic pe link-ul “Dezabonare” în momentul primirii e-mail-ului respectiv sau scriindu-ne la adresa privacy@nndkp.ro

 • 2. În cazul în care sunteți un reprezentant sau persoană de contact a unui client sau potențial client al NNDKP

  Activitate Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare
  Furnizarea serviciilor de consultanță solicitate în domeniul juridic, fiscal și al proprietății intelectuale  Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante în scopul pregătirii și furnizării serviciilor solicitate. De exemplu, poate fi necesar să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante pentru dosarul dumneavoastră în scopul întocmirii materialelor necesare în cadrul procedurilor judiciare și de arbitraj.  

  În acest caz, temeiul de prelucrare adatelor este interesul legitim de a furniza serviciile noastre, conform domeniului nostru de activitate și de a gestiona relația cu clienții noștri.

  Comunicarea cu dumneavoastră Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat. Date de contact. De asemenea, și în acest caz, temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este interesul legitim de furnizare a serviciilor noastre, conform domeniului nostru de activitate.
  Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege si de statutul profesiei de avocat Putem prelucra anumite date cu caracter personal în contextul furnizării serviciilor, în baza obligațiilor legale sau obligațiilor impuse NNDKP prin statutul care guvernează profesia de avocat (de ex., o obligație de cunoaștere a clientelei). Categoriile de date prelucrate în contextul interacțiunii noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor. În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de obligația legală.
  Trimiterea notelor informative privind aspecte de natură juridică, fiscală și din domeniul proprietății intelectuale De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact în scopul de a vă trimite, în format electronic, notele noastre informative specializate cu privire la modificările intervenite la nivelul legislației, jurisprudenței și practicii autorităților, dar numai dacă v-ați abonat, și, prin urmare, v-ați dat acordul în mod expres cu privire la această prelucrare. Categoriile de date prelucrate în contextul interacțiunii noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct. În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de consimțământul dumneavoastră expres.

  Vă puteți retrage acordul în orice moment exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi note informative în viitor, făcând clic pe link-ul “Dezabonare” în momentul primirii e-mail-ului respectiv sau scriindu-ne la adresa privacy@nndkp.ro.

 • 3. În cazul în care sunteți un salariat sau alt colaborator al unui client sau client potențial NNDKP

  Activitate Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare
  Furnizarea serviciilor de consultanță solicitate în domeniul juridic, fiscal și al proprietății intelectuale  Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante în scopul pregătirii și furnizării serviciilor solicitate. De exemplu, putem utiliza datele cu caracter personal pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau poate fi necesar să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul întocmirii materialelor necesare în cadrul procedurilor judiciare și de arbitraj. În acest caz, temeiul de prelucrare a datelor este interesul legitim de furnizare a serviciilor noastre, conform domeniului nostru de activitate.
  Comunicarea cu dumneavoastră Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la solicitările dumneavoastră și orice alte aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat. Date de contact. De asemenea, și în acest caz, temeiul de prelucrare este interesul legitim de furnizare a serviciilor noastre, conform domeniului nostru de activitate.
  Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei de avocat Putem prelucra anumite date cu caracter personal în contextul furnizării serviciilor, în baza obligațiilor legale sau obligațiilor impuse NNDKP prin statutul care guvernează profesia de avocat (de ex., o obligație de cunoaștere a clientelei). Categoriile de date prelucrate în contextul interacțiunii noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor. În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de obligația legală.
  Trimiterea notelor informative privind aspecte de natură juridică, fiscală și din domeniul proprietății intelectuale De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact în scopul de a vă trimite, în format electronic, notele noastre informative specializate cu privire la modificările intervenite la nivelul legislației, jurisprudenței și practicii autorităților, dar numai dacă v-ați abonat, și, prin urmare, v-ați dat acordul în mod expres cu privire la această prelucrare. În toate situațiile datele sunt furnizate fie în mod direct de către dumneavoastră, fie de către client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele dumneavoastră, funcția, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal puse la dispoziția NNDKP, de regulă, de către dumneavoastră, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de consimțământul dumneavoastră expres.

  Vă puteți retrage acordul în orice moment exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi note informative în viitor, făcând clic pe link-ul “Dezabonare” în momentul primirii e-mail-ului respectiv sau scriindu-ne la adresa privacy@nndkp.ro.

 • 4. În cazul în care sunteți un partener de afaceri al NNDKP

  Activitate Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare
  Menținerea relației contractuale cu dumneavoastră Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante în scopul menținerii relației contractuale cu dumneavoastră. Date de contact. În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de executarea contractului nostru.
  Comunicarea cu dumneavoastră Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat. Date de contact. De asemenea, temeiul de prelucrare este reprezentat de executarea contractului nostru.
  Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei de avocat Putem prelucra anumite date cu caracter personal în contextul furnizării serviciilor, în baza obligațiilor legale sau obligațiilor impuse NNDKP prin statutul care guvernează profesia de avocat. Categoriile de date prelucrate în contextul interacțiunii noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți pune la dispoziție în mod direct, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor. În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de obligația legală.
 • 5. În cazul în care sunteți un reprezentant, o persoană de contact, un salariat sau alt colaborator al unui partener de afaceri al NNDKP

  Activitate Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare
  Menținerea relației noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante în scopul de a menține relația noastră contractuală cu partenerul nostru de afaceri. Date de contact. În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim de a asigura gestionarea corespunzătoare a relației contractuale.
  Comunicarea cu dumneavoastră Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat. Date de contact. De asemenea, și în acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim de a asigura gestionarea adecvată a relației contractuale.
  Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei de avocat Putem prelucra anumite date cu caracter personal în contextul furnizării serviciilor, în baza obligațiilor legale sau obligațiilor impuse NNDKP prin statutul care guvernează profesia de avocat. În toate situațiile, datele sunt furnizate fie în mod direct de către dumneavoastră, fie de către partenerul de afaceri. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele dumneavoastră, funcția, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal puse la dispoziția NNDKP, de regulă, de către dumneavoastră, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor. În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de obligația legală.
 • 6. În cazul în care sunteți candidați pentru ocuparea unui post în cadrul societății/obținerea unui post de stagiar

  Activitate Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare
  Desfășurarea procesului de recrutare în vederea ocupării unei anumite funcții în cadrul NNDKP Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării procesului de recrutare, pentru a evalua și gestiona candidatura dumneavoastră, pentru a determina dacă candidatura dumneavoastră este potrivită în vederea ocupării unei funcții în cadrul NNDKP, inclusiv în cadrul programului de stagii al NNDKP.

  Dacă nu veți fi ales pentru ocuparea funcției pentru care ați aplicat/pentru care am evaluat inițial candidatura dumneavoastră, vom avea în vedere datele dumneavoastră cu caracter personal dumneavoastră în cadrul unor procese de recrutare viitoare, pentru ocuparea altor funcții din cadrul NNDKP similare celor pentru care ați aplicat inițial/pentru care am evaluat inițial candidatura dumneavoastră, însă numai dacă nu vă opuneți unei astfel de prelucrări a datelor dumneavoastră cu caracter personal, exercitându-vă dreptul de opoziție conform informațiilor din această Politică de confidențialitate.

  În toate cazurile, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și pentru documentarea modului în care am desfășurat procesul de recrutare.

  Această secțiune este completată de informările specifice se pot fi adoptate și comunicate de NNDKP candidaților pentru anumite funcții în cadrul NNDKP.

  Categoriile de date care sunt prelucrate în contextul interacțiunii dintre NNDKP și dumneavoastră vizează sau pot viza:

  a) categoriile de date pe care le furnizați direct către NNDKP: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, domiciliul, data și locul nașterii, date privind educația și formarea profesională, calificările profesionale, experiența profesională, colaborarea anterioară cu alți angajatori/colaboratori, informații privind implicarea în anumite proiecte sau activități profesionale, rezultate la probele scrise și practice în cadrul unor examene sau certificări profesionale, recomandări, așteptări salariale, precum și alte categorii de date cu caracter personal care ne pot fi furnizate de către dumneavoastră în mod direct;

  b) categorii de date pe care le prelucrăm cu privire la dumneavoastră din surse terțe, inclusiv surse disponibile publicului: nume, prenume, fotografii, experiența profesională, colaborarea anterioară cu alți angajatori/colaboratori, informații privind implicarea în anumite proiecte sau activități profesionale, date privind starea civilă și viața familială, date privind viața socială și privată, activitatea publicistică, participarea la conferințe, mese rotunde și alte evenimente de specialitate sau sociale, telefon, e-mail, adresă de domiciliu, interacțiuni în contextul relațiilor de muncă sau colaborare anterioare.   Aceste categorii de date cu caracter personal sunt sau pot fi prelucrate din următoarele surse: pagini de internet specializate în servicii de recrutare (BestJobs, eJobs, cariere.juridice.ro, bizlawyer.ro), rețele de socializare (Facebook, Linkedin, Instagram), rețele profesionale (Barou, UNBR, INPPA), referințe, reviste profesionale online, presa online, pagini de internet ale foștilor sau actualilor angajatori sau colaboratori, alte surse oferite de instrumentele de căutare Google.

  Volumul și natura categoriilor de date cu caracter personal pe care le vom prelucra în cursul procesului de recrutare poate să difere de la candidat la candidat, depinzând inclusiv de funcția în cadrul NNDKP pentru care ați aplicat/pentru care am analizat candidatura dumneavoastră.

  În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim al NNDKP care constă în luarea măsurilor necesare pentru ocuparea funcțiilor disponibila în cadrul NNDKP și pentru documentarea modului de desfășurare a procesului de recrutare.

  Dacă ați fost selectat pentru ocuparea unei funcții în cadrul NNDKP, în vederea îndeplinirii formalităților necesare pentru inițierea relației contractuale cu dumneavoastră, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza contractului ce se va încheia cu dumneavoastră.

 • 7. În cazul în care vizitați sediul societății

  Activitate Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare
  Asigurarea securității Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea sediului, activelor și personalului societății. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează numele și alte date cu caracter personal care ne pot fi furnizate de dumneavoastră în mod direct. În acest caz, temeiul de prelucrare constă în interesul legitim al NNDKP de a proteja sediul, activele și personalul societății.
 • 8. În cazul în care utilizați site-ul nostru/blog-ul nostru privind protectia datelor cu caracter personal

  Activitate Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare
  Accesarea site-ului www.nndkp.ro și a  blogului nostru privind protecția datelor cu caracter personal, www.privacyoutloud.ro Utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în momentul accesării site-ului nostru, www.nndkp.ro și a blog-ului nostru privind protecția datelor cu caracter personal www.privacyoutloud.ro, în scopul de a monitoriza traficul și îmbunătăți conținutul site-ului. Pentru aceste scopuri folosim cookie-uri, astfel cum detaliem prin Politica privind fișierele cookies. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează ora și data accesării site-ului și adresa IP de la care a fost accesat site-ul. Temeiul de prelucrare a datelor constă în interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a site-ului societății, precum și îmbunătățirea site-ului.
 • 9. În cazul în care sunteți participant la un eveniment organizat de sau cu implicarea NNDKP

  Activitate Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare
  Desfășurarea evenimentelor organizate de sau cu implicarea NNDKP Putem prelucra anumite date cu caracter personal în contextul evenimentelor organizate de sau cu implicarea NNDKP. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează imagini foto / video și alte date cu caracter personal care ne pot fi furnizate de dumneavoastră în mod direct sau de către organizatorul evenimentului la care ați participat, după caz. În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim de a crește gradul de conștientizare cu privire la modificările intervenite la nivelul legislației, jurisprudenței și practicii autorităților privind aspecte de natură juridică, fiscală și din domeniul proprietății intelectuale, conform domeniului nostru de activitate.
  Realizarea de fotografii / înregistrări video Putem prelucra anumite date cu caracter personal în contextul realizării de fotografii / înregistrări video cu participanții la evenimentele organizate de sau cu implicarea NNDKP. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează imagini foto / înregistrări video, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le furnizați direct, din propria inițiativă. În acest caz, temeiurile de prelucrare sunt următoarele:

  Pentru fotografiile/ înregistrările video de ansamblu/ panoramice, ne bazăm pe interesul nostru legitim în desfășurarea și promovarea evenimentelor.

  Pentru fotografiile/ înregistrările video în care figurați în prim-plan, ne bazăm pe consimțământul exprimat de dvs., inclusiv prin gestică, mimică, comportament (spre ex., prin modul de poziționare în cadrul fotografiei/ înregistrării video). Daca nu veți dori să apăreți în astfel de fotografii/ înregistrări video, aveți oricând posibilitatea de a vă adresa direct fotografului.

  Organizarea de webinare Documentarea și îmbunătățirea  evenimentelor (webinarelor) pe care le organizăm; promovarea NNDKP prin diseminarea webinarelor; Dacă vă conectați la webinar în calitate de participant:

  • Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: adresa dvs. de e-mail pentru a vă transmite invitația la webinar și a putea facilita conectarea; numele și prenumele cu care decideți să vă conectați la webinar.

  Dacă totuși nu doriți să vă fie captat numele și prenumele, puteți să accesați webinar-ul indicând doar denumirea entității din partea căreia vă conectați.

  • În general, nu înregistrăm webinarele pe care le organizăm. Dacă totuși vom înregistra un webinar, vă vom anunța înainte. Într-un astfel de caz, dacă decideți să vă conectați cu funcțiile audio și/sau video din dispozitivul dvs. activate, vă vom prelucra vocea și/sau imaginea,

  Dacă participați în calitate de panelist/prezentator:

  • Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: adresa dvs. de e-mail pentru a vă transmite invitația la webinar și a putea facilita conectarea; numele și prenumele cu care decideți să vă conectați la webinar; funcția pe care o dețineți, denumirea entității la care lucrați, tema prezentării.
  • Dacă webinarul este înregistrat vă vom informa în prealabil. Într-un astfel de caz, vă vom prelucra vocea și/sau imaginea.

  În toate cazurile, putem prelucra și orice alte date cu caracter personal pe care decideți să ni le furnizați în contextul webinarului, în mod direct, inclusiv prin intervențiile avute în cadrul acestuia (spre ex., date rezultând din prezentarea pe care o susțineți sau din întrebările pe care le ridicați fie prin e-mail, fie direct în cadrul webinarului).

  Dacă vă conectați la webinar în calitate de participant:

  • Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal în interesul legitim al NNDKP:  nume, prenume, adresa de e-mail. Interesul legitim rezultă din necesitatea de a menține o evidență a persoanelor care participă la webinar, de a facilita accesul la acesta și de a preveni eventuale probleme de securitate. Dacă totuși nu doriți să vă fie captat numele și prenumele, puteți să accesați webinar-ul indicând doar denumirea societății din partea căreia vă conectați.
  • Dacă webinarul este înregistrat, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal în baza consimțământului exprimat de dvs: vocea și/sau imaginea.

  Considerăm că vă exprimați consimțământul prin conectarea la webinar cu funcțiile audio și/sau video pornite.

  Dacă nu sunteți de acord cu înregistrarea, vă rugăm să vă conectați cu aceste funcții dezactivate.

  Dacă vă conectați cu funcțiile activate, puteți oricând să vă răzgândiți și să le dezactivați – în acest scenariu vom opri înregistrarea dvs. din momentul retragerii consimțământului prin dezactivarea funcțiilor.

  Dacă participați în calitate de prezentator/panelist:

  • Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal în vederea încheierii și executării relației contractuale dintre dvs. și  NNDKP:  nume, prenume, adresa de e-mail, funcția, denumirea entității unde lucrați, tema prezentării. Pentru activitățile de prelucrare care exced sfera contractuală și pentru situațiile în care nu vă aflați într-o relație contractuală cu NNDKP, ne bazăm pe interesul nostru legitim pentru prelucrarepentru a menține o evidență a organizării webinarului și a persoanelor care participă, a facilita accesul la acesta și a preveni eventuale probleme de securitate.
  • În cazul în care webinarul se înregistrează, prelucrăm vocea și/sau imaginea  dvs. în temeiul executării relației contractuale încheiate cu NNDKP pentru participarea la webinar în calitate de panelist/prezentator.

  Vă vom informa cu privire la înregistrarea webinarului din momentul initițierii relației contractuale. În astfel de cazuri, prelucrarea descrisă anterior este de esența participării în calitate de panelist/prezentator. Refuzul de a fi înregistrat, ar putea atrage imposibilitatea NNDKP de a-și îndeplini scopurile de prelucrare.

  Dacă nu vă aflați într-o relație contractuală cu NNDKP, prelucrăm vocea și/sau imaginea dvs. în baza consimțământului pe care îl exprimați și comunicați  către NNDKP. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, retragerea producând efecte pentru viitor.

 • 10. În cazul în care datele dumneavoastră ne sunt furnizate de către un client sau potențial client al NNDKP

  Activitate Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare
  Furnizarea serviciilor de consultanță solicitate în domeniul juridic, fiscal și al proprietății intelectuale Putem prelucra anumite date cu caracter personal în scopul pregătirii și furnizării serviciilor solicitate. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le furnizează clientul/potențialul client sau accesate din surse publice, potrivit solicitării clientului, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor. De asemenea, poate fi necesar să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul întocmirii materialelor necesare în cadrul procedurilor judiciare și de arbitraj. În acest caz, temeiul de prelucrare adatelor este interesul legitim de furnizare a serviciilor noastre, conform domeniului nostru de activitate.
  Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei de avocat Putem prelucra anumite date cu caracter personal în contextul furnizării serviciilor, în baza obligațiilor legale sau obligațiilor impuse NNDKP prin statutul care guvernează profesia de avocat. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le furnizează clientul/potențialul client, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor. În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de obligația legală.
 • 11. În cazul în care vă exercitați drepturile conferite de RGPD în calitate de persoană vizată

  Activitate Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare
  Gestionarea drepturilor conferite de RGPD persoanelor vizate Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi necesară în cazul în care vă exercitați drepturile conferite de RGPD în calitate de persoană vizată. Categoriile de date prelucrare în acest context sunt datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor. În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de obligația legală.
 • 12. Pentru toate categoriile de persoane vizate menționate mai sus

  Activitate Scop Categorii de date cu caracter personal Temei de prelucrare
  Modificări de structură sau tranzacții similare care vizează orice entitate NNDKP Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi necesară și în contextul unor modificări de structură sau tranzacții similare care vizează orice entitate NNDKP. Categoriile de date prelucrare în acest context sunt datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal pe care dumneavoastră sau părțile la astfel de tranzacții le pot furniza direct, după cum este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. În acest caz, temeiul de prelucrare poate fi o obligație legală (în cazul în care NNDKP are obligația legală de a dezvălui anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea contractului încheiat de NNDKP în contextul unei astfel de tranzacții (dacă sunteți parte la contract) sau interesul legitim al NNDKP de a realiza tranzacția în cel mai eficient mod (în celelalte cazuri).

 • FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  În cazul în care datele cu caracter personal trebuie comunicate de către dumneavoastră în mod direct, vă rugăm să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în scopurile menționate mai sus. În caz contrar, nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă furnizăm serviciile noastre).

  În cazul în care furnizați NNDKP date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le informați, înainte de dezvăluirea datelor, despre modul în care NNDKP intenționează să le prelucreze datele, astfel cum se prevede în această Politică privind protecția datelor cu caracter personal.

 • DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Deși, ca regulă generală, nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal terților, este posibil să:

  • dezvăluim datele dumneavoastră de contact afiliaților noștri din cadrul NNDKP, partenerilor contractuali și prestatorilor de servicii ai NNDKP (inclusiv împuterniciților);
  • dezvăluim datele cu caracter personal relevante instanțelor și comisiilor de arbitraj sau autorităților competente, în contextul furnizării serviciilor solicitate, dacă acest lucru este în interesul dumneavoastră și este necesar;
  • dezvăluim datele cu caracter personal relevante clienților care ne-au furnizat datele dumneavoastră cu caracter personal, în contextul furnizării serviciilor solicitate, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri;
  • în contextul organizării de evenimente (inclusiv webinare) de către sau cu implicarea NNDKP putem să:
   • dezvăluim imagini foto/video prin publicarea pe site-ul nostru, nndkp.ro, sau pe platforme sociale precum LinkedIn, YouTube sau Facebook. De asemenea, putem transmite imaginile foto/video către următoarele categorii de destinatari: participanții la evenimente; persoane care s-au înscris la evenimente, dar nu au mai putut participa; organizații profesionale; parteneri contractuali sau împuterniciți ai NNDKP cu care colaborăm în contextul evenimentelor; afiliaților noștri din cadrul NNDKP.
   • dezvăluim date privind participanții la evenimente către panelistii/prezentatorii de la evenimente, precum si către alți participanți la eveniment (de exemplu, dacă alegeți să fiți activ în timpul evenimentelor fără a face uz de opțiunea de a rămâne anonim).
 • DURATA PRELUCRĂRII

  Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe întreaga durată a contractului de asistență juridică, precum și după încetarea contractului, în conformitate cu politicile noastre interne și cu obligațiile legale care ne revin.

  În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui contract de asistență juridică, aceste date vor fi păstrate atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor (de exemplu: 75 de ani pentru datele incluse în dosarul de personal; 10 ani pentru datele candidaților neselectați care au aplicat pentru o poziție de avocat colaborator sau în cadrul unui stagiu de practică, respectiv 1 an pentru datele altor candidați – în această durată datele candidaților pot fi avute în vedere în procese de recrutare ulterioare, însă numai în cazul lipsei unei opoziții ale candidaților la astfel de prelucrări; 3 ani pentru documentarea modului de desfășurare a unor procese de recrutare; 3 ani pentru imaginile foto / video înregistrate în contextul unui eveniment organizat de sau cu implicarea NNDKP).

 • VERSIUNI ALE ACESTEI POLITICI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal intră în vigoare începând cu data de 18 iunie 2020.

  Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal poate fi actualizată periodic. Orice actualizări vor deveni aplicabile în termen de 7 zile de la data publicării noii versiuni pe site-ul NNDKP.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoane vizate, RGPD vă conferă o serie de drepturi, precum:

Dreptul de acces Vă permite să obțineți o confirmare a faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de noi și, în caz afirmativ, informații relevante privind activitățile de prelucrare a datelor.
Dreptul la rectificare Vă permite să corectați datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt inexacte.
Dreptul la ștergerea datelor Vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate).

Important! Nu vom putea da curs cererii în toate cazurile, cum ar fi situațiile în care legea ne obligă să păstrăm datele o anumită perioadă sau în care datele ne sunt utile pentru un interes legitim precum apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării Vă permite să  solicitați să nu utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ci doar să le stocăm până la rezolvarea unei alte solicitări din partea dumneavoastră și anume: (i) ați cerut rectificarea datelor; (ii) v-ați opus ștergerii datelor în situația unei prelucrări ilegale; (iii) ne-ați solicitat să vă furnizăm anumite date pentru apărarea unui drept; (iv) v-ați opus prelucrării datelor.
Dreptul la opoziție Vă permite să vă opuneți la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile și limitele prevăzute de lege.

Important! Legea ne obligă să dăm curs cererii doar pentru prelucrările realizate în scop de marketing direct (de exemplu, dacă primiți e-mailuri cu notele noastre informative ne poți solicita dezabonarea). În celelalte cazuri, vom pune în balanță interesele noastre și respectiv situația dumneavoastră particulară pentru a lua o decizie finală. De aceea, vă rugăm să ne explicați și de ce vă opuneți prelucrării atunci când formulați o astfel de cerere.

Dreptul la portabilitatea datelor Vă permite să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de calculator sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Important! Legea ne obligă să dăm curs cererii doar pentru datele prelucrate anterior în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru derularea contractului încheiat cu noi și doar dacă datele sunt prelucrate prin mijloace automate.

Ne bucurăm de faptul că vă putem ajuta să vă exercitați aceste drepturi.

Pentru a exercita drepturile menționate mai sus și pentru a obține mai multe informații cu privire la aceste drepturi, vă rugăm să transmiteți o cerere scrisă în atenția noastră, în calitate de operator de date, la adresa Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 18, sector 2, București, 020 276, România sau să ne contactați prin e-mail, la adresa privacy@nndkp.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având sediul la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, București, 010336, România.

Ne angajăm să acordăm cea mai mare atenție solicitărilor dumneavoastră și să răspundem la orice întrebări pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.


Pentru versiunea în limba engleză a NNDKP Politica de Confidențialitate vă rugăm să accesați acest link.