Comisia Europeană a aprobat noul ajutor de stat pentru consumatorii electro-intensivi de energie electrică

Print Friendly, PDF & Email

12.05.2020 – Author: Raluca Gabor

În data de 11.05.2020, Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor de stat prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice („OUG 81/2019”).

Schema, astfel cum a fost aprobată de Comisie, va consta în acordarea de subvenții directe de către Statul Român operatorilor economici care își desfășoară activitatea în sectoarele expres listate în OUG 81/2019 și ale căror venituri au fost afectate ca urmare a transferării costului emisiilor de dioxid de carbon în preţul energiei electrice (așa numitele „emisii indirecte”).

În propunerea schemei de ajutor de stat s-a avut în vedere creșterea semnificativă neprevăzută a costurilor menționate în ultimii 2 ani și în consecință riscul de relocare a activităților companiilor electrointensive. Scheme cu efecte similare de suport sunt implementate în numeroase alte state europene.

Schema va compensa parțial costurile cu emisiile indirecte aferente perioadei 2019 – 2020 incluse în facturile de energie electrică iar resursele, în valoare totală de 291 milioane de Euro, vor fi asigurate din veniturile obţinute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat propus prin OUG 81/2019 pentru perioada 2019 – 2020 este de 75% din costurile cu emisiile indirecte suportate în această perioadă și se determină în funcție de eficiența consumului de energie electrică pentru tipul de produs relevant.

Documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute de OUG 81/2019 vor fi depuse de întreprinderile beneficiare Direcţiei de afaceri europene şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.  Condițiile de eligibilitate trebuie îndeplinite pe tot parcursul finanțării.

Sitemap | Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookies Policy | Update your cookies consent

Copyright © 2009-2024 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen SCA. All Rights Reserved.