Pandemia aduce Amnistia…Fiscală

Print Friendly, PDF & Email

18.05.2020 – Author: Lucian Barbu

Printre măsurile de ajutorare a economiei instituite recent de guvern se numără și așa-zisa amnistie a dobânzilor și penalităților fiscale. Aceasta a fost adoptată prin Ordonanța de Urgență nr. 69/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 393/14 mai 2020.

În esență, cei care au datorii către bugetul statului pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente acestor obligații, dacă își achită obligațiile principale până la data de 15 decembrie 2020. Pe principiul „măcar achitați principalul și noi vă scutim de penalități”. Ceva similar a mai fost prevăzut prin Ordonanța nr. 6/2019, și atunci se referea la obligațiile fiscale restante la 31 decembrie 2018.

De această dată facilitatea se referă la obligațiile fiscale de până la 31 martie 2020. În mod ciudat, guvernul alege să ajute „restanțierii” de dinainte de criza Covid19 (din moment ce ne referim la obligații de dinainte de 31 martie 2020), însă nu prevede aceleași beneficii și pentru restanțele acumulate chiar în perioada crizei – pentru acestea din urmă, după expirarea celor 30 de zile de la încetarea stării de urgență, se vor datora accesorii iar ANAF va putea începe procedurile de executare.

Revenind la facilitatea acordată prin OUG 69, precizăm că de aceasta pot beneficia atât persoanele fizice cât și cele juridice, indiferent de forma de proprietate și de modul de desfășurare a activității (inclusiv asocieri și alte entități fără personalitate juridică).

Se prevăd 4 situații principale:

1. Obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020

2. Obligații bugetare cu scadenta anterioara datei de 31 martie 2020 declarate suplimentar prin declarație rectificativă

Deci pentru cei care știu că au de făcut ceva corecturi, acum ar fi un moment bun, pentru că vor plăti doar principalul și vor fi scutiți de accesorii!

3. Obligații bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată

Pentru toate aceste situații contribuabilii trebuie să:

  • achite principalul pentru obligațiile cu scadență anterioară 31 martie 2020;
  • achite toate obligațiile principale cu scadență după 1 aprilie 2020 precum și accesoriile aplicabile acestora, după caz;
  • depună toate declarațiile fiscale conform vectorului fiscal;
  • depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

4. Obligații bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere

Deci de scutirea de accesorii pot beneficia și cei care la 14 mai 2020 (data intrării în vigoare) au în derulare o inspecție fiscală.  Aceștia trebuie să achite obligațiile stabilite de control până la termenul de plată din decizia de impunere și să depună cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

Mai este important de reținut și că această facilitate se aplică și pentru accesoriile aferente obligațiilor principale pentru care se aplică eșalonarea la plată (atât în cazul eșalonărilor deja obținute cât și în cazul celor aprobate între 14 mai și 15 decembrie 2020).

În cuvinte mai simple, dacă își joacă bine cărțile, restanțierii pot achita doar principalul în rate, fără accesorii.  Desigur, este important de făcut o analiză prealabilă atentă, pentru a verifica îndeplinirea condițiilor pentru aplicarea uneia sau a ambelor facilități.

Sitemap | Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookies Policy | Update your cookies consent

Copyright © 2009-2024 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen SCA. All Rights Reserved.