Înăsprirea restricțiilor privind circulația persoanelor în contextul adoptării Ordonanțelor militare nr. 5 și nr. 6 publicate în Monitorul Oficial al României nr. 262/31.03.2020

Print Friendly, PDF & Email

02.04.2020 – Author: Valeriu Mina

La data de 31.03.2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 262 Ordonanțele militare nr. 5 și nr. 6 prin care autoritățile au decis înăsprirea măsurilor de prevenție față de răspândirea infecției cu COVID-19 prin raportare, în special, la circulația persoanelor.

Măsurile adoptate restricționează libertatea de circulație a persoanelor, drept fundamental reglementat atât la nivel național prin art. 25 din Constituția României, cât și la nivel comunitar prin art. 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Posibilitatea instituirii unor restrângeri ale drepturilor fundamentale a fost reglementată încă de la momentul adoptării Decretului nr. 195/16.03.2020. Astfel, art. 2 din Decret enumeră drepturile și libertățile care vor fi restrânse pe perioada stării de urgență, respectiv: libera circulație, dreptul la viață intimă, familială și privată, inviolabilitatea domiciliului, dreptul la învățătură, libertatea întrunirilor, dreptul de proprietate privată, dreptul la grevă și libertatea economică.

Principalele măsuri adoptate prin Ordonanța militară nr. 5:

  • prelungirea măsurii suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici spre și dinspre Spania pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 31.03.2020 ora 18:00;
  • prelungirea măsurii suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici spre și dinspre Italia pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data 06.04.2020;
  • modificarea sancțiunilor privind nerespectarea măsurilor de carantină sau izolare dispuse de autoritățile competente; și
  • neaplicabilitatea art. 4 din Ordonanța militară nr. 4 asupra piloților de aeronave și personalului navigant în funcție de zona cu risc epidemiologic din care sunt efectuate zborurile.

Pentru clarificarea măsurilor privind suspendarea zborurilor din și înspre anumite țări membre ale Uniunii Europene sintetizăm:

  • Efectuarea zborurilor înspre și dinspre Italia a fost suspendată inițial prin Hotărârea nr. 7/07.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României pentru o perioadă începând cu data de 09.03.2020, ora 12.00 – până în data de 23.03.2020 ora 12.00. Măsura a fost ulterior prelungită prin Ordonanța militară nr. 1, iar acum prin Ordonanța militară nr. 5, pentru o perioadă de 14 zile începând cu 06.04.2020. Măsura este valabilă în prezent până la data de 20.04.2020.
  • Efectuarea zborurilor înspre și dinspre Spania a fost suspendată prin Ordonanța militară nr. 1 pentru o perioadă de 14 zile, începând cu 18.03.2020 ora 18:00 și prelungită ulterior prin Ordonanța militară nr. 5 pentru o perioadă de 14 zile începând cu 31.03.2020 ora 18:00. Măsura este în prezent aplicabilă până la 14.04.2020 ora 18:00.
  • Efectuarea zborurilor înspre și dinspre Franța și Germania a fost suspendată prin Ordonanța militară nr. 3 pentru o perioadă de 14 zile începând cu data de 25.03.2020 ora 23:00. Măsura nu a fost prelungită până în prezent și, ca atare, este valabilă până la 08.04.2020 ora 23:00.

De asemenea, prin Ordonanța militară nr. 5 au fost modificate sancțiunile aplicabile persoanelor care nu respectă măsurile de carantină sau izolare la domiciliu.

Astfel, o persoană față de care s-a luat măsura carantinei și care nu respectă această măsura va fi obligată (i) să reia ciclul de carantină pe o perioadă de 14 zile, (ii) va răspunde penal și (iii) va suporta cheltuielile efectuate de stat pentru carantinarea acesteia. În cazul persoanei față de care a fost luată măsura izolării la domiciliu, în cazul nerespectării măsurii, aceasta (i) va fi obligată să intre în carantină 14 zile și (ii) va suporta cheltuielile efectuate pentru carantinarea acesteia.

În final, ultima mențiune pe care o facem în legătură cu schimbările aduse de Ordonanța militară nr. 5 este legată de neaplicabilitatea asupra piloților și personalului navigant a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța militară nr. 4 care prevăd obligația conducătorilor de autovehicule de transport marfă de a opta, la intrarea în  țară, pentru carantinare sau izolare timp de 14 zile.

Astfel, această măsură nu se va aplica piloților și personalului navigant dacă aceștia zboară înspre și dinspre țările incluse în „zona galbenă” sau țările fără risc epidemiologic și nu se va aplica piloților și personalului navigant care zboară înspre și dinspre „zona roșie” care fie nu coboară din aeronavă, fie poartă echipament de protecție la coborârea din aeronavă.

Principala măsură adoptată prin Ordonanța militară nr. 6 este de carantinare a municipiului Suceava și a zonei limitrofe formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei.

Practic, prin Ordonanța militară nr. 6 a fost interzisă circulația persoanelor înspre și dinspre zona carantinată și o altă localitate (spre exemplu din municipiul Suceava într-un oricare alt municipiu sau din oricare alt municipiu înspre municipiul Suceava). De asemenea, toate celelalte restricții de circulație dispuse prin Ordonanțele militare emise anterior rămân în vigoare.

Astfel, locuitorii acestei zone nu vor putea părăsi locuința decât cu respectarea condițiilor și excepțiilor reglementate prin Ordonanțele militare nr. 3 și 4, iar suplimentar nu vor putea părăsi municipiul Suceava, respectiv cele 8 comune limitrofe municipiului.

De la interdicția intrării, respectiv ieșirii din perimetrul de siguranță există două excepții:

  • circulația privind transportul de marfă, a materiilor prime, a resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și aprovizionării populației nu este interzisă;
  • circulația persoanelor care nu locuiesc în zona respectivă, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor nu este interzisă.

Pe lângă transportul rutier, restricțiile vizează și transportul feroviar și aerian. Astfel, titlurile de călătorie, biletele sau abonamentele de transport nu vor mai putea fi comercializate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicații, precum și de către operatorii economici de transport feroviar. De asemenea, accesul pe aeroportul municipiului Suceava se va efectua numai pentru zboruri de transport marfă, corespondență, zboruri umanitare, zboruri care asigură servicii medicale de urgență și zboruri efectuate de aeronave de stat, precum și în cazul aterizărilor tehnice necomerciale. Ca atare, considerăm că este permisă aterizarea de urgență pe aeroportul municipiului Suceava a unei aeronave care întâmpină probleme tehnice.

Pentru a evita orice posibile încercări de nerespectare a restricțiilor de circulație, Ordonanța prevede expres că este interzis accesul între localități prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice.

Ordonanța militară nu reglementează expres momentul încetării măsurii de carantinare a municipiului Suceava și zonelor limitrofe, însă, având în vedere contextul în care au fost impuse aceste restricții, considerăm că ele vor fi aplicabile pe toată durata stării de urgență, respectiv până la data de 16.04.2020 în situația în care starea de urgență și măsurile menționate nu vor fi prelungite ulterior acestei date.

Având în vedere situația specială a municipiului Suceava și a zonelor limitrofe, atragem atenția asupra impedimentelor care se pot ivi asupra executării contractelor în curs de derulare. Bineînțeles, având în vedere că sunt impuse restricții de circulație la întregul nivel al țării, posibilitatea apariției unor dificultăți în executarea contractelor nu vizează doar acele contracte ale căror executare este legată de zona carantinată a municipiului Suceava și a zonelor limitrofe.

Considerăm că părțile unui contract posibil afectat vor fi nevoite să acționeze cu bună-credință și să depună toată diligența necesară pentru a identifica un remediu contractual prin care pierderile ambelor părți să fie minimizate. În acest sens, în funcție de particularitățile fiecărui raport juridic, se va putea alege cel mai bun remediu contractual, spre exemplu: suspendarea executării obligațiilor pe perioada menținerii restricțiilor, acordarea unor amânări în executarea obligațiilor sau chiar încetarea contractului prin rezoluțiune/reziliere sau denunțare atunci când nu există o altă soluție viabilă.

Sitemap | Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookies Policy | Update your cookies consent

Copyright © 2009-2024 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen SCA. All Rights Reserved.