Asigurarea libertății de circulație a mărfurilor esențiale pe teritoriul UE pe timpul pandemiei de COVID-19

Print Friendly, PDF & Email

29.04.2020 – Author: Oana Partenie & Ana-Maria Ciocan

Pentru a menține functională piața unică europeană și a nu agrava impactul economic și social resimțit de statele europene și care a fost generat de pandemia de coronavirus, la nivelul Uniunii Europene au fost adoptate o serie de politici menite a asigura libera circulație a mărfurilor și serviciilor esențiale în întreaga Europă.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, au fost publicate orientări pentru statele membre privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale (2020/C 86 I/01), precum si o comunicare a Comisiei Europene referitoare la așa-numitele „culoare verzi” (2020/C 96 I/01) menite a garanta că toate transporturile de marfă, inclusiv (dar nu exclusiv) cele de mărfuri esențiale, precum alimentele și materialele medicale, ajung fără întârzieri la destinație.

Linii directoare adoptate de Comisia Europeană

În principal, Comisia a stabilit că la nivelul Uniunii Europene este necesară o acțiune colectivă și coordonată prin care Statele europene trebuie să asigure continuitatea activității economice, iar pentru a se menține disponibilitatea mărfurilor, în special a produselor esențiale, transportul de mărfuri trebuie să fie nerestricționat.

Statele membre pot impune însă restricții în ceea ce privește transportul de mărfuri și de pasageri din motive de sănătate publică doar dacă restricțiile respective sunt: (i) transparente, adică incluse în declarații/documente publice; (ii) Motivate în mod corespunzător, și anume restricțiile trebuie să menționeze motivele și legătura cu COVID-19. Justificările trebuie să fie fundamentate științific și sprijinite de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și de recomandările Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC); (iii) Proporționale, adică nu depășesc ceea ce este strict necesar; (iv) Relevante și specifice modurilor de transport, și anume restricțiile cu privire la oricare dintre diferitele moduri de transport trebuie să fie adaptate la modul de transport respectiv și (v) Nediscriminatorii.

Măsuri imediate pe care statele membre trebuie să le implementeze în vederea asigurării transportului de marfă la nivelul rețelei transeuropene de transport

 • Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) constă în cele mai importante artere rutiere, feroviare și fluviale și  include porturi, aeroporturi și terminale multimodale.
 • Toate vehiculele de transport de marfă și conducătorii lor auto trebuie tratați în mod nediscriminatoriu, indiferent de originea, destinația sau țara de înmatriculare a vehiculului sau de naționalitatea conducătorului auto. Statele membre nu trebuie să facă distincție între vehiculele care transportă marfă pentru utilizarea pe teritoriul lor și cele care se află doar în tranzit.
 • În cazul în care există sau au fost introduse controale la frontierele interne, statele membre sunt invitate să desemneze punctele de trecere a frontierei interne relevante din cadrul TEN-T, precum și puncte majore suplimentare de trecere a frontierei, în măsura în care consideră că este necesar, drept „culoare verzi” de trecere a frontierei.
 • Trecerea frontierei prin aceste „culoare verzi”, inclusiv orice verificări și controale, nu ar trebui să depășească 15 minute. Dacă punctele de trecere a frontierei din cadrul rețelei TEN-T sunt saturate, trebuie deschise puncte suplimentare de trecere a frontierei, axate exclusiv pe trecerea mărfurilor. Acestea trebuie să fie situate cât mai aproape posibil de punctele de trecere a frontierei din cadrul rețelei TEN-T.
 • „Culoarele verzi” de trecere a frontierei trebuie să fie deschise tuturor vehiculelor de marfă, inclusiv tuturor vehiculelor grele și ușoare și, acolo unde este cazul, trenurilor și navelor.
 • În cadrul „culoarelor verzi” de trecere a frontierei, procedurile trebuie reduse la minimum și raționalizate, fără a depăși strictul necesar. Conducătorilor auto ai vehiculelor de transport de marfă nu trebuie să li se ceară să prezinte alte documente decât documentul lor de identitate și permisul de conducere și, dacă este necesar, o scrisoare pe baza unui model standard, din partea angajatorului (anexa 3). Transmiterea/afișarea electronică a documentelor ar trebui considerată suficientă.
 • Controlul medical poate fi efectuat înainte sau după trecerea frontierei interne, în funcție de infrastructura disponibilă, pentru a se asigura fluiditatea traficului. Statele membre trebuie să se coordoneze pentru a efectua controale medicale de o singură parte a frontierei, în scopul de a se evita suprapunerile și perioadele de așteptare. În principiu, controlul medical ar trebui să se bazeze pe măsurarea electronică a temperaturii corporale, cu excepția cazului în care devin disponibile metode la fel de rapide, dar mai eficace.
 • Alte verificări asupra documentelor și a mărfurilor – precum controalele în trafic – trebuie reduse la minimum și nu trebuie să depășească nivelurile normale, pentru a se asigura libera circulație a mărfurilor și pentru a se evita producerea unor întârzieri suplimentare.
 • Verificările și controlul medical trebuie realizate în așa fel încât întârzierile să fie reduse la minimum și, prin urmare, nu ar trebui să impună părăsirea vehiculelor de către conducătorii auto.
 • Punctele de contact naționale trebuie să colaboreze pentru a asigura funcționarea eficace a punctelor de trecere a frontierei de tip „culoare verzi”. Comisia a instituit o platformă care să furnizeze informații cu privire la măsurile relevante pentru transporturi luate de statele membre pe perioada crizei.
 • Pe toate teritoriile lor, statele membre ar trebui să suspende temporar toate tipurile de restricții rutiere aflate în vigoare (interdicții de weekend, interdicții de noapte, interdicții sectoriale etc.) pentru transportul de marfă. Suspendarea acestor interdicții rutiere va contribui la fluidizarea traficului.
 • Statele membre ar trebui să asigure, pe principalele rute de transport, disponibilitatea unor instalații sanitare și a unor stocuri de alimente/unități de alimentație publică adecvate pentru lucrătorii din sectorul transporturilor. Deoarece este probabil ca de-a lungul rutelor să nu existe spații de cazare și pentru a limita expunerea la contagiune, statele membre trebuie să ia în considerare suspendarea urgentă a interdicției impuse lucrătorilor din sectorul transporturilor de a petrece perioade de repaus în cabinele vehiculelor, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 (6). Pentru perioadele care depășesc 30 de zile, având în vedere problemele persistente, Comisia va examina favorabil cererile statelor membre de autorizare a extinderii unor astfel de excepții.

*

Adoptarea acestor linii directoare care să fie implementate de statele membre a venit în contextul în care mai multe state și-au închis granițele ca măsură de împiedicare a răspândirii virusului COVID-19, riscând să pună în pericol aprovizionarea populației cu mărfuri esențiale, precum și să genereze importante blocaje în economie pe lanțul producție-livrare.

Agenții economici implicați în acest proces au întâmpinat serioase probleme în ceea ce privește executarea contractului de transport sau executarea cu întârziere a propriilor obligații contractuale, fiind nevoiți să găsească remedii contractuale pentru a gestiona situația intervenită și a diminua pe cât posibil pierderile economice. Acest lucru nu a fost întotdeauna posibil, în special atunci când vorbim de alimente perisabile sau alte tipuri de mărfuri, motiv pentru care în următoarea perioadă ne așteptăm la formularea de acțiuni pe rolul instanțelor arbitrale sau judecătorești competente în vederea diminuării sau recuperării pagubelor suferite.

Prin urmare, aceste măsuri adoptate la nivelul Uniunii Europene deservesc atât asigurarea disponibilității mărfurilor în întreaga Europă, prin menținerea granițelor interne ale UE deschise pentru transportul de marfă și fără a perturba lanțurile de aprovizionare pentru produsele esențiale, cât și realizarea țelului absolut de a proteja sănătatea populației pe timpul pandemiei de COVID-19.

Sitemap | Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookies Policy | Update your cookies consent

Copyright © 2009-2024 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen SCA. All Rights Reserved.