Commission approves €800 million Romanian scheme to support companies affected by the coronavirus outbreak

Print Friendly, PDF & Email

The European Commission has approved, under its Temporary Framework, a RON 4 billion (approx. €800 million) Romanian scheme to support companies affected by the coronavirus outbreak.

The public support will take the form of subsidised loans and State guarantees on loans and will be managed by the development bank arm of Export Import Bank of Romania (“EximBank”), acting on behalf of the Romanian State and in full independence of the commercial activities of EximBank.

The scheme will be open to (i) small and medium-sized enterprises with a turnover of above RON 20 million (approx. €4 million) in 2019 and to (ii) large companies. The measures aim at enhancing access to financing for these companies, enabling them to continue their activities during and after the coronavirus outbreak.

The Commission found that the measures are in line with the conditions set out in the Temporary Framework, given that: (i) the maturity of the loans is limited to six years, (ii) the amount of the loans corresponds to the level foreseen in the Temporary Framework with regard to the liquidity needs of the beneficiaries, (iii) the loans relate to investment and working capital needs, and (iv) the Romanian authorities have put in place safeguards to ensure that the aid is effectively passed onto the final beneficiaries, for instance by requiring financing banks to maintain or improve the conditions of the loans eligible to the guarantee.


Comisia a aprobat o schemă în valoare de 800 milioane de euro destinată României, pentru a sprijini companiile afectate de pandemia de coronavirus

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Cadrului temporar, o schemă în valoare de 4 miliarde RON (aproximativ 800 milioane EUR) pentru a sprijini companiile din România afectate de pandemia de coronavirus.

Măsurile de sprijin public vor lua forma unor împrumuturi subvenționate și a unor garanții de stat pentru împrumuturi și vor fi gestionate de către ramura de dezvoltare a Băncii de Export Import a României, EximBank, care va acționa în numele statului român și total independent de activitățile comerciale ale EximBank.

Schema se adresează atât (i) întreprinderilor mici și mijlocii cu o cifră de afaceri care a depășit 20 milioane RON (aproximativ 4 milioane EUR) în 2019, cât și (ii) întreprinderilor mari. Măsurile au ca scop îmbunătățirea accesului la finanțare pentru aceste întreprinderi, ceea ce le va permite să își continue activitățile în timpul pandemiei de coronavirus și după aceasta.

Comisia a reținut că aceste măsuri sunt în conformitate cu condițiile stabilite în Cadrul temporar, din moment ce: (i) scadența împrumuturilor este limitată la șase ani, (ii) valoarea împrumuturilor corespunde nivelului prevăzut în Cadrul temporar în ceea ce privește nevoile de lichidități ale beneficiarilor, (iii) împrumuturile se referă la nevoile în materie de capital circulant și de investiții și (iv) autoritățile române au instituit garanții pentru a se asigura că ajutorul este efectiv transferat către beneficiarii finali, de exemplu solicitând băncilor finanțatoare să mențină sau să amelioreze condițiile împrumuturilor eligibile pentru garanție.

Sitemap | Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookies Policy | Update your cookies consent

Copyright © 2009-2024 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen SCA. All Rights Reserved.